• Om barnehagen

  24/02/2021

  Informasjon om barnehagen vår

  Melløsparken barnehage stod ferdig oppført slik den er i dag i 2002, men helt siden 60 tallet har det vært barnehagedrift på tomta.

  Barnehagen het Hundremeterskogen, men byttet navn til Melløsparken barnehage på årsmøtet 14.04.11
  Vi er en privat foreldreeid barnehage.

  Vi har 5 avdelinger, hvor 2 avdelinger er for barn fra 0-3 år, og 3 avdelinger er for barn fra 3-6 år.

  Totalt har vi 85 barnehageplasser. Vi tilbyr kun 100 % plasser.

  På barnehagefakta kan dere sammenligne barnehagen med andre barnehager når det gjelder antall barn pr. ansatt, antall pedagoger og hvordan vi scorer på foreldreundersøkelser.

  Barnehagefakta

  Åpningstid
  Barnehagen åpner kl 06.45 og stenger 17.00
  Vi holder åpent jul, påske og hele sommeren, men med noe redusert åpningstid (07.30-16.30)
  For mer informasjon -se barnehagens vedtekter.


  Vognhus
  I desember 2011 fikk vi et flott vognhus. Vognhuset har plass til 30 vogner. Her står vognene tørt og godt, og det blir satt på litt varme på kvelden høst/vinter slik at poser og tepper ikke skal bli fuktige. På dagen slås eventuell påsatt varme av, og alle dørene åpnes.
  Det skal være som å sove utendørs.