Voksne
 • Dette er Førskoleklubben:

  17/12/2021

  Førskoleklubben treffes hver onsdag fra 10.00 til 13.00.

  Vi er 4 voksne på gruppa, og ca. 20 barn (varierer noe fra år til år).

  Temaer vi kommer innom på førskoleklubben er: språk, sosial kompetanse, geometriske former, matematiske begreper, preposisjoner, regelleker, hygiene/renslighet, påkledning/selvstendighet, farger, vente på tur/rekke opp hånda, tidlig lese- og skrive trening og trafikkopplæring. Mer detaljert rundt temaene kan foreldrene lese om i månedsplanene som blir lagt ut på MyKid hver måned.

  Vi følger Moss kommune sine planer og årshjul, både for språkopplæring og overgang barnehage-skole. Disse planene kan du se nærmere på under dokumentene på høyre side.

   Frøken logikk på besøk

   

  De tingene som er ekstra spesielt for Førskoleklubben er:
  Luciafeiringen
  16. maitoget
  Avslutningsseremoni på sommerfesten