• Søke barnehageplass

  16/02/2024


  Det å velge barnehage til det kjæreste man har, er vanskelig.
  Vi anbefaler derfor alle å dra på besøk til de aktuelle barnehagene man skal søke på. Ved å få en omvisning samt å få snakke med personalet blir man forhåpentligvis tryggere på valget man skal ta.

  Ønsker dere en omvisning i vår barnehage, ring styrer på 91 80 20 79 så avtaler vi en tid.

  Opptak blir administrert gjennom Kommuneforvaltningen for kultur og oppvekst. Frist for å søke til hovedopptaket er 1. mars 2024.
  NB: Frist for å søke overføring er 1.februar 2024

  For å søke om barnehageplass må man gå inn på Moss kommune sin hjemmeside, eller ved å trykke på denne lenken: https://www.moss.kommune.no/alle-tjenester/barnehage/barnehageopptak/

  Foreldreutvalget for barnehager har 10 tips for å finne riktig barnehage  https://foreldreutvalgene.no/fub/tips-sok-barnehageplass/

   Lykke til med valg av barnehage