• Prosjektbasert hverdag

  25/02/2021

   PROSJEKTARBEID

  Vi har fokus på prosjekter som metode, og dette innebærer at vi lar barna medvirke i egen hverdag og til hvilke temaer vi skal fordype oss i. Ann Åbergs bok «Lyttende pedagogikk» har spesielt inspirert oss til denne arbeidsformen.

  Målene er at barna skal: 
   Få medvirke i egen hverdag
  Få ny kunnskap og lærdom, ut fra eget initiativ og interesse
   Få jobbe i mindre grupper

   Varigheten på prosjektene avhenger av barnas interesse for å finne ut mer om det aktuelle temaet. Aktiv lytting til hva barna har å si, hva de er opptatt av og å tolke deres nonverbale språk, er en viktig oppgave for oss voksne. For å drive prosjektene fremover benytter vi blant annet idémyldring sammen med barna