• Styret i barnehagen

  09/03/2017

  fjrigjwwe9r2utHPContent:FullText
  fjrigjwwe9r1utHPContent:FullText
  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  I og med at barnehagen er et samvirkelag hvor man må kjøpe en andel for å få barnehageplass, er det foreldrerepresentanter (andelseiere), styrer og en representant fra de ansatte som utgjør styret. Representantene blir valgt på Årsmøtet for en 2 års periode. Alle styremedlemmene har hvert sitt ansvarsområde.
  Se barnehagens vedtekter for mer informasjon