• Styret i barnehagen

    09/03/2017

    I og med at barnehagen er et samvirkelag hvor man må kjøpe en andel for å få barnehageplass, er det foreldrerepresentanter (andelseiere), styrer og en representant fra de ansatte som utgjør styret. Representantene blir valgt på Årsmøtet for en 2 års periode. Alle styremedlemmene har hvert sitt ansvarsområde.
    Se barnehagens vedtekter for mer informasjon