• Informasjon om sykdom

  09/03/2017

  Barnehagen har opplysningsplikt til foreldre/foresatte dersom det går smittsomme sykdommer på huset. Informasjonen blir gitt på oppslagstavla på MyKid.
  Det er derfor viktig at dere informerer om hvorfor dere holder barnet hjemme, spesielt når barnet har en smittsom sykdom.

  Vi har hatt lite sykdom blant barn og ansatte de siste årene.
  Vi tror og håper at vårt fokus på god håndhygiene har hatt en medvirkende faktor til det lave fravær vi har, men vi trenger også hjelp fra dere som foreldre:

  • Fint om alle som skal spise frokost går innom badet og vasker hender før de setter seg ved  bordet.
  • Det henger dispensere i alle grovgarderobene hvor dere kan desinfisere hendene deres når dere henter/leverer barnet deres. Dette produktet kan også barna bruke. Vi oppfordrer alle til å bruke disse
  •  Hold barnet hjemme når det er syk! Husk 48 timers regelen ved oppkast og diare.
  •  Drikkeflaskene til barna må tas hjem og vaskes/skyldes hver dag. Det er viktig at disse blir tatt med til barnehagen neste dag og da fylt opp med friskt og kaldt vann.

  Oppfordre dere til å lese heftet " Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag". Denne har dere fått et eksemplar av ved oppstart. Heftet ligger også her på hjemmesiden.

  LUS
  Vi har hatt et par tilfeller av lus hvert år. Det er viktig for oss å få beskjed dersom noen har hatt lus i hjemmet.
  Det kan være lurt å kjemme barnets hår med en lusekam jevnlig. Hvis barnet ditt får lus, finner dere info på denne siden:  http://www.lusfrinorge.no/

  Lenke til Folkehelseinstituttet. http://www.fhi.no/artikler/?id=108124